RENOVACE LAKU

Nejvyšší stupeň vylepšení vzhledu laku, který naprosto promění Váš vůz. Program obsahuje leštění několika druhy leštících past a použití nejmodernější techniky pro dosažení nejlepších výsledků. 
Tento program doporučujeme pro špatně udržované vozy se silně poškrábaným lakem bez lesku.
Několika stupňové leštění, díky kterému může být dosaženo korekce laku 90 až 95 procent. Dosahujeme obvykle znatelně lepšího výsledného vzhledu než když vůz vyjel z továrny.
Program je navržen pro špatně udržovaná vozidla s množstvím horších poškození laku. Dochází k odstranění vysokého procenta kruhových škrábanců, lehkých až středních rýh a dalších poškození laku jako je např. naleptání od hmyzího trusu. Celková tloušťka laku a hloubka poškození však může být limitující faktor – vždy bereme ohled na změřené hodnoty tloušťky laku.
Délka renovace laku je značně individuální a záleží na mnoha faktorech jako je tvrdost laku, tloušťka laku a v neposlední řadě na míře poškození.
Cena této péče je vždy mnohonásobně převýšena proměnou vzhledu vozu a ve výsledku vypadá automobil lépe než nový.
Upozornění pro klienty: Leštění laku nedokáže opravit díry od kamínků a rýhy, které jsou hluboké až do základního laku.